ویژگی های FMEA

از بهترین ویژگی های FMEA اقدام کنشی به جای واکنشی در مقابل برخورد با شکست ها یا به عبارتی دیگر انجام عملی پیشگیرانه قبل از وقوع حادثه است نه بعد از آن ، چرا که در صورت وقوع حادثه ناگوار معمولا مبالغ هنگفتی صرف برطرف نمودن اشکالات و خرابی های به وجود آمده می شود و در صورتی که به هر علت خطایی در مرحله طراحی نشات گرفته باشد میزان خسارت وارده به حداکثر خواهد رسید زیرا تغییر در طراحی باعث تغییر ابزارهای تولید ، قالب ها ، فیکسچرها ، و هزینه های مجدد طراحی محصول و فرآیند و خواهد گردید ، همچنین برای بالا بردن بازده کار قبل از اینکه عامل خطای طرح و فرایند وارد محصول شود FMEA اجرا می گردد . زیرا به ازاء زمان و هزینه ای که صرف اجرای کامل و دقیق FMEA می شود ، این امکان به وجود می آید که بتوان هر گونه تغییر و اصلاح در طراحی محصول یا فرایند را به سادگی و با صرف حداقل هزینه اعمال کرد . در واقع FMEA مسائل و مشکلات ناشی از اعمال این تغییرات را به حداقل می رساند . همچنین FMEA روش نظام یافته ای است که اولا خطاها و نواقص و خرابی هایی که در سیستم ، محصول ، فرایند به صورت نهفته و آشکار وجود دارند شناسایی نموده و ثانیا با اتخاذ تدابیر صحیح درصدد حذف آنها بر می آید . بدین وسیله از FMEA می توان به عنوان یکی از ابزارهای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات در شرکت ها نام برد .

/ 0 نظر / 4 بازدید