از موتو سیکلت به اتومبیل در هوندا

ایری ماجیری ، که بعدها رئیس شرکت صنعتی هوندای آمریکا شد ،  کارش را به عنوان یک مهندس در تیم مسابقات اتومبیل رانی آغاز کرد ( اکثر کمپانیهای مشهورخودروسازی همه ساله در یک سری مسابقات اتوموبیل رانی از قبیل فرمول یک ، فرمول دو ، گراند پری و ... شرکت کرده و آخرین دستاوردهای صنعتی خود راجهت تبلیغ و کسب سهم بیشتر بازار به نمایش میگذارند )  . ایری ماجیری اغلب اوقات گرفتار نظارت و باریک بینی بنیانگذار شرکت میشد ، زیرا هوندا از نزدیک با فعالیتهای مربوط به مسابقه کار میکرد . او میگوید : " با اینکه من فقط یک مهندس جوان بودم ، آقای هوندا از پشت سر به دستم نگاه میکرد و از من در مورد خطوطی که رسم میکردم پرسش مینمود . سوال میکرد مثلا این چیست ؟ و منظورت از رسم این خط چیست ؟ و با اینکه آموزش رسمی ندیده بود ، فورا به نقایص طرح من پی میبرد و بدان اشاره میکرد . میگفت : " این خیلی ضعیف به نظر میرسد ، یا این خیلی سنگین به نظر میآید "

ایری ماجیری رویداد به خصوصی را به یاد میآورد که نشان میدهد  هوندا ، چقدر از مهندسانش توقع داشت ، او میگوید : " مسئول طراحی پیستون موتور اتومبیل مسابقه ای بودم که باید در گراند پری بریتانیا شرکت میجست . اما مسابقه را در اوت سال 1965 باخته بودیم ، این موتور برای تعیین علت واقعه به قسمت تحقیق و توسعه عودت داده شد و آقای هوندا شخصا بر شکافتن موتور نظارت کرد . او پرسید : " چه کسی این پیستون را سوخته را طراحی کرده است ؟ " من قدم پیش نهادم تا اتراف کنم ، او به من دستور داد که فورا نقشه های قدیم و جدید را برایش بیاورم ، من هم هر دو نقشه را پهن کردم و او آنها را  مطالعه کرد

پرسید : " چرا این تغییرات را انجام دادی ؟ "

من کاهش شدیدی در وزن پیستون داده بودم و گمان میکردم طرح من دقیقا مبتنی بر محاسبات مختلف و ارزیابی اطلاعات گذشته است . بنابراین نظرم را با اطمینان برایش شرح دادم . او بشدت از کوره در رفت : " فکر میکنی با چه کسی داری صحبت میکنی ؟ من آن را طرح کردم و ساختم  ! من سالها در کار صنعت پیستون سازی تجربه دارم " هرچه بیشتر من و من میکردم ، او خشمگینتر میشد : " احمق تعجبی نداره پیستون میسوزه . تو ضخامت آنرا در اینجا تغییر داده ای " من با لکنت زبان  ، اما با باور تمام گفتم : " میدانم که در حدود 70 درصد از حرارت پیستون از طریق رینگها دفع میشود ، بنابراین فکر کردم تغییر طرح تاثیری در افزایش حرارت نداده "

وقتی هوندا این را شنید ، تبدیل به یک گلوله آتش شد ،: " ابله ، من از دیپلمه های دانشگاه متنفرم ! به خاطر اینکه فقط از کله خودشان استفاده میکندد ! آیا واقعا فکر میکنی میتوانی از این اطلاعات ناقصی که از موتورهای قدیمی کم کار بدست آمده است ، استفاده کنی ؟ من کاملا آگاهم که در این محل نیم میلیمتر چقدر اهمیت دارد ! یک شرکت به آدمهائی مثل تو که فقط از کله خودشان استفاده میکنند ، احتیاجی ندارد . چرا پیش از آنکه این نقشه ها را پهن کنی ، خودت نرفتی پیستونها را چک کنی و به عقاید افراد با تجربه در کارگاه گوش کنی ؟ اگر فکر میکنی تعلیمات دانشکده همه چیز است ، کاملا در اشتباهی . اینجا در کارخانه تو فرد بی مصرفی هستی ، مگر اینکه وقت زیادی را تا چند سال آینده در اینجا بگذرانی "

پس از ادای این جمله ، به من گفت که پیستون را بردارم و در کارگاههای ماشین کاری ، ریخته گری آن را به هر کس که بر روی آن کار کرده است نشان بدهم و به خاطر اشتباهی که مرتکب شده بودم ، از آنها معذرت بخواهم . برای افزودن بر ناراحتی من ، همانطور که من در کارگاهها میگشتم ، آقای هوندا نیز پشت سر من میآمد

سرانجام هوندا در عرصه مسابقات اتومبیلرانی ، موفقیتهای بسیاری را نصیب خود نمود و در اواخر همان سال به نخستین پیروزی فرمول یک خود دست یافت و بلافاصله مقام اولی مسابقه گراند پری مکزیک را نیز از آن خود ساخت

/ 0 نظر / 6 بازدید