بهره ورساختن کارگران علمی 3

از اینها گذشته عرضه نیروی کار جوان برای انجام کارهای یدی در کشورهای توسعه یافته ، سریعاً در حال کاهش است در غرب و ژاپن ، بسیار سریع ، و در ایالات متحده ، تا حدی آهسته تر در حال توسعه ، لااقل برای سی یا چهل سال دیگر ، سریعا ً در حال افزایش خواهد بود. تنها مزیت و برتری که کشورهای توسعه یافته می توانند به آن امیدوار باشند ، درعرضه نیروهای آماده ، تحصیلکرده ، و کارآزموده برای کارهای علمی است ، کشورهای توسعه یافته می توانند برای پنجاه سال دیگر هم انتظار تفوق و برتری را ، چه در کمیت و چه در کیفیت ، داشته باشند . ولی اینکه این مزیت و برتری ، خود را در قالب عملکرد نشان خواهد داد ، به توانایی کشورهای توسعه یافته بستگی دارد یعنی به این بستگی دارد ، که تک تک صنایع ، شرکتها ، و نهادهای کشورهای پیشرفته ، درست همانگونه که با همان سرعتی که در یکصد سال قبل بهره وری کارگران یدی را بالا بردند ، بهره وری کارگران علمی را هم افزایش دهند. کشور ها و صنایعی که در یکصد سال گذشته ، در جهان به عنوان پیشگام مطرح بوده اند ، - ایالات متحده در رده اول و آلمان و ژاپن در رده دوم کشورها و صنایعی هستند که در بالا بردن بهره وری کارگران جلودار و پیشگام بوده اند . و از حالا تا حداکثر پنجاه سال دیگر ، پیشگامی و پیشتازی در اقتصاد جهانی به کشورها و صنایعی منتقل خواهد شد که به اصولیترین وجه و با بیشترین توفیق ، بهره وری کارگران و کارهای علمی را بالا ببرند.

/ 0 نظر / 5 بازدید