ما گوینده ایم یا شنونده ؟ 1

اولین چیزی که فرد باید درباره نحوه عملکرد خود بداند این است که گوینده است یا شنونده . با وجود این ، کم هستند افرادی که حتی می دانند به نام گوینده و افرادی به نام شنونده در دنیا وجود دارد ، و از آن هم کمتر ، افرادی هستند که هم شنونده و هم گوینده باشند . تعداد کسانـی هم که می دانند خود آنها ، کدام یک از این دو هستند ، باز هم کمتر است . چند نمونه نشان می دهد  که ندانستن این حقیقت ، چقدر زیانبار و خسارت آور است .

ژنرال « دوایت آیزنهاور » معروف به آیک IKE زمانی که فرمانده کل نیروهای متفقین در اروپا بود ، محبوب مطبوعات بود ، و حضور در یکی از کنفرانسهای مطبوعاتی او ، فرصت مغتنمـی بـه شمـار می آمد . این کنفرانسها ، به خاطر سبک آنها ، به سبب اشراف کامل آیزنهاور در پاسخگویی به هر یک از سوالات ، و نیز به خاطر تسلط وی در تشریح مواضع ، یا بیان سیاستها ، در دو سه جمله زیبا و شسته رفته ، بسیار معروف بود . همین آیزنهاور ، ده سال بعد ، مورد تحقیر و اهانت صریح تحسین کنندگان سابق خود قرار گرفت . او  را دلقکی مسخره و لوده می خواندند . آنها از این شاکی بودند که او هیچوقت خود را مخاطب سوالات مطرح شده نمی دانست ، و یک روند راجع به مطلبی دیگر ، بافته هایی را تحویل می داد . او ، همواره مورد تمسخر قرار می گرفت که در پاسخهای بی ربط و خلاف دستور زبان خود ، زبان انگلیسی King s English صحیح رالت و پار می کند . با اینهمه ، آیزنهاور سوابق درخشان قبلی خود را ، به میزان زیادی ، مدیون عملکرد خوش ذوقانه خود ، به عنوان نویسنده متن سخنرانیهای ژنرال « مک آرتور » - یکی از سر سخت ترین سخنوران و نویسندگان صاحب سبک در حیات اجتماعی آمریکا می دانست .

/ 0 نظر / 9 بازدید