آلودگی شهرهای صنعتی

 روز کشته شدند و اگرچه جامعه امروز انگلستان صنعتی‌تر از 60 سال پیش است، اما مشکل حادی به نام آلودگی هوا در لندن دیده نمی‌شود. زیرا انسان اگرچه با پیشرفت صنعتی دچار مشکلات زیست محیطی می‌شود، اما به همان میزان هم قدرت پیدا می‌کند که از پسِ این مشکلات برآید.

ما تا کی باید با سعی و خطا  مسائل را حل کنیم یا تا کی باید  مسائل سیاسی  با مسائل علمی درگیر باشد شاید یکی از ساده ترین راه ها این است که ببینیم دنیا و دیگران در این خصوص چه کرده اند ما نیز اگر مسائلمان مشابه است آن راه را انجام دهیم بدیهی است که با سعی خطا در این خصوص نمی توان به جایی رسید باضافه اینکه هزینه های ما را نیز بالا خواهد برد اگر جان یک انسان بواسطه این موضوع از بین رفته باشد شرعا چه پاسخی خواهیم داشت امروزه دوره رمز گذاری علم است و حتما و حتما می توان از تجربیات دیگرا استفاده کرد .مثلا مورد استفاده از هواپیما در تهران در کجای دنیا استفاده شده بود و ما که این روش را انجام دادیم آیا مورد تائید کارشناسان بوده همچنین اثرات این کار در برطرف کردن آلودگی چقدر بوده و هزینه های آن نیز برای کشور چقدر تمام شده است  

/ 0 نظر / 5 بازدید