شش ضایعه بزرگ در اثربخشی کلی تجهیزات ( OEE ) وجود دارد شامل

توقفات اضطراری

تنظیم و آماده سازی ماشین برای شروع تولید

توقفات جزیی

اتلاف زمان بعلت کاهش سرعت

ضایعات در فرآیند تولید

افت تولید در فاصله زمانی بین ابتدای راه اندازی ماشین و رسیدن به حد تعادل

/ 0 نظر / 109 بازدید