برخی از منابع مورد استفاده

چون فهرست مطالب را نوشته بودم در ذیل برخی از کتابهایی که مورد استفاده قرار دادم را می نویسم و در آینده نیز سعی می کنم تمامی کتابهايی  را که به عنوان منبع استفاده کرده ام را نيز عنوان نمايم . و اين کتابها شامل :

- پیل و پشه    – چارلز هندی   -   رضایی نژاد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- مدیریت در جامعه آینده   - پیتر دراکر  - خانقایی

- مدیران برجسته سخن می گویند   - تام پیترز  - محجوب

-17 اصل کارتیمی  - جان ماکسول  - کیاوند

- تحول   - روزابت موس کانتر    - رضایی نژاد

- گام دوم کشف توانمندی ها   - مارکوس باکینگهام  - رضایی نژاد

- درس هایی از آینده   - استان دیویس  - خانقایی

- تمایز یا نابودی   - جک تراوت   - امیر شاهی

- مدیریت از راه ارزشها   - کن بلانچارد  - فرتوک زاده

- مدیران کهنه کار ، زمانه نو  - وارن بنیس  - امینی

- بازاریابی تک به تک   - دان پیترز  - مارتا راجرز  - علی عیاری

- گام نخست ، رهیدن از قانونهای کهنه   - مارکوس باکینگهام   - رضایی نژاد

- ماجرای یک مشاهده گر   - پیتر دراکر   - خانقایی

- مدیریت در ابهام   - استان دیویس   - کریستوفر فرمیر  - خانقایی

- صفت های بایسته یک رهبر   - جان ماکسول   - کیاوند

- استراتژی اثربخش  - وفا غفاریان   - کیاوند

- ثروت آفرینان  - لستر تارو  - کیاوند

- مدیر در نقش مربی   - کن بلانچارد – دان شولا  - رضایی نژاد

- بی واسطه از دل   - مایکل دل  - رضایی نژاد

- روح تشنه – چارلز هندی – رضایی نژاد

- ساختن برای ماندن  - جیمز کالینز  - جری پوراس   - امینی

- خدایان مدیریت  - چارلز هندی   - آذر هوش

- ارزش آفرینی در اقتصاد شبکه  ای   - دان تپ اسکات  - حسینیان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید