بررسي حمل و نقل ها در سيستم و ارائه راه حل هايي جهت كاهش آنها

انتقال مواد اغلب هزينه توليد را بالا مي برد . عمل انتقال در ارزش گذاري توليدات ، كمتر مورد نظر قرار مي گيرند . عمل انتقال ، زمان توليد را افزايش مي دهد. انتقال ، امروزه اغلب به صورت جابجايي مواد از بخشي به بخش ديگر است . بسته بندي ، باز كردن و بسته بندي مجدد نيز موجب افزايش هزينه توليد مي گردد . با انتقال مناسب مواد مي توانيم مانع از افزايش هزينه شويم .
موضوع جابجايي مواد ، به تحويل مواد در مكان درست و در زمان درست ، در داخل كارخانه مربوط مي شود . اين امر همچنين ، آماده سازي و تعيين وضعيت مواد را جهت تسهيل در جابجايي نيز شامل مي گردد . بديهي است كه اينگونه اقدامات هيچ ارزشي به محصول نمي افزايد . ضمن آنكه شكل ضعيف جابجايي مواد ، هزينه ها را افزايش داده و بهره وري را نيز كاهش خواهد داد . جزئيات خاص سيستم جابجايي مواد به طبيعت و مقدار مواد ، مسافت و دفعات جابجايي و ملاحظاتي نظير ايمني ، قابليت اطمينان و ساخت اقتصادي سيستم موجود بستگي دارد . همچنين موقعيت مكاني بخش ها و انبارهاي مختلف نيز بطور نسبي بر هزينه ها و نقل و انتقال مواد تاثير خواهد گداشت .
در اين زمينه راه هاي بهبود بهره وري جابجايي مواد عبارتند از :
1- شناسايي و مصرف موجودي هاي اضافي و فرسوده
2- تعيين محل انبارها در مناسبترين مكان
3- بكارگيري اقدامات صحيح پاكيزه سازي
4- استفاده از سيستم جابجايي مواد
/ 3 نظر / 4 بازدید
خاطرات يک مدير

با سلام برای ادامه یا عدم وبلاگ نویسی خوشحال می شوم نظر شما را داشته باشم !

خاطرات يک مدير

با سلام برای ادامه یا عدم وبلاگ نویسی خوشحال می شوم نظر شما را داشته باشم !

امير حسين

جناب دشتی سلام! جدا بايد اعتراف کنم که اين وبلاگ يکی از بربارترين وبلاگها در اين زمينه است تا آنجا که مرا وادار به خواندن مو به موی مطالبش کرد اميدوارم همواره در اين راه بيروز و موفق باشيد بسيار مايه سرور و خوشحالی بنده است که به وب سايت من هم سری بزنيد و نظری بدهيد. متشکرم