مایکرو سافت

در مورد زمین و ساختمان و دارائی های عینی در کشور ما بحث فراوانی وجود دارد و متاسفانه هنوز هم چیزهای فیزیکی به عنوان دارائی مطرح است اما مایکرو سافت ثابت کرد که این مالکیت معنوی که در مغز ها وجود دارد به عنوان دارائی اصلی مطرح است متاسفانه این کالایی است که در ایران خریدار ندارد و بهمین خاطر است که هنوز هم باید........ بهر حال  نکته زیر خواندنی است :

استقبال از خرید سهام شرکتی نظیر مایکرو سافت دلیل روشنی است بر این حقیقت که تجربه و بکارگیری اطلاعات و آگاهی کارکنانش از طرف آن شرکت ادامه خواهد داشت ، و  دیگر اینکه اطلاعات و آگاهی هرگز از پا در نمی آید

 

/ 0 نظر / 13 بازدید