تخيل

اديسون معتقد است: «تخيل مهمتر از دانش» است.
 انسان همواره با «تخيل» توانسته است، مسير رشد و پيشرفت را براي خود و هم‌نوعانش بگشايد، به دليل اينکه تا حد زيادي، زندگي آينده انسان توسط تخيلاتش رقم مي‌خورد. بنابراين ما اگر مي‌خواهيم فرداي خود را چه در جايگاه فردي و چه در جايگاه سازماني بسازيم، بايد الزامات دنياي فردا را از هم‌اکنون بشناسيم. به عنوان نمونه بدانيم که هر يک از ما در دهه آينده به چه دانشي نياز داريم؟ مفهوم سواد در سالهاي آينده چه خواهد بود؟ يا اينکه چه ابزارها و محصولاتي به بازار عرضه خواهد شد و اين محصولات چه تاثيري بر زندگي آينده ما مي‌گذارد؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
saleh hahsemi

مطلب خوبي بود زنگ فيلم جواهري در قصر براي موبايل http://www.salehforum.com/showthread.php?tid=375