اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی بهم ریخته ، بما چه ربطی داره ، استکبار حتما داره نابود میشه ، پس مرگ بر استکبار ، خوب وقتی وضع اونا بد بشه چطور ممکنه بروی اقتصاد ما تاثیر نگذاره ، خوب معلومه که نمی گذاره ، بخاطر اینکه ما همه چیز رو بجای اینکه بسازیم از اونا می خریم ، خوب ما نباید همه چیز رو خودمون بسازیم باید با دنیای بیرون در تعامل باشیم .  و این تعامل هم دو طرفه است ، مثلا پایین اومدن قیمت نفت در حالیکه هیچ انتظار نداشتیم بهمین خاطر اتفاق افتاد . ببین من تعامل ، معامل سرم نمیشه همینکه اونا نابود میشن این برام مهمه . البته این هم حرفی است ، خوب اگر این طوری باشه معناش اینه که ما باید درها رو بروی خودمون ببندیم و هیچ چیزی از استکبار نگیریم ، آفرین اومدی سر عقل ؛ اما ما که همه چیز رو داریم از اونا می گیریم و وارد می کنیم . و واردات ما بیشتر از صادارات می باشد ، تازه اگر صادرات نداشته باشیم یعنی ما هم از بین می ریم . و صادرات آنهم در حد مواد خام نفت و روده و سالمبور به کجا باید صورت بگیره . ببین سئوال های سخت سخت نکن . چون من حال پاسخ دادن و وقت شنیدن این حرفها رو ندارم . خوب چکار کنیم ، هیچی برو سرت رو بذار و ..................

 

/ 0 نظر / 10 بازدید