ویژگی‌های افراد اخلاق مدیریت خلاقیت

  ابتکار: توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید

*                  ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی: توجه کردن و در نظر گرفتن چالش‌های جدید مسائل پیچیده

*                  استقلال رأی و داوری: متفاوت بودن از همکاران در ارائه نظرات و اندیشه‌های نو

 

عده‌ای دیگر ویژگی‌های افراد خلاق را به صورت زیر دسته‌بندی می‌کنند:

*                  خصوصیات ذهنی:

*                           کنجکاوی

*                           دادن ایده‌های زیاد در باره یک مسئله

*                           ارائه ایده‌های غیرعادی

*                           توجه جدی به جزئیات

*                           دقت و حساسیت نسبت به محیط به خصوص به نکاتی که در نظر دیگران عادی به شمار می‌روند

*                           روحیه انتقادی

*                           علاقه وافر به آزمایش کردن و تجربه

*                           نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی

*                  خصوصیات عاطفی:

*                           آرامش و آسودگی خیال

*                           شوخ طبعی

*                           علاقه به سادگی و بی تکلفی در نوع لباس و جنبه‌های گوناگون زندگی

*                           دلگرمی و امید به آینده

*                           توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران

*                           اعتماد به نفس و احترام به خود

*                           شهامت

*                  خصوصیات اجتماعی:

*                           پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل

*                           مسئولیت پذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیت‌های گوناگون

*                           قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران.

/ 0 نظر / 7 بازدید