مشتری گرايی

اگر هنوز هم بدنبال ساخت و فروش به مشتری هستیم ، راه را به خطا می رویم ، باید کار را با مشتری و خواسته های او آغاز نماییم . چرا که مهمترین واژه در تعریف فرآیند مشتری است . ما اکنون در دوران مشتریان زندگی می کنیم . در گذشته تقاضا بر عرضه فزونی داشت به همین خاطر محدودیت تولید کنندگان در زمینه ایجاد ظرفیت بود و نه بازار و خواسته مشتری . اینک آن دوران بسر آمده و شرکتهایی که رویکرد اصلی آنها به مشتری گرایی نباشد ، در بازار جایی ندارند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 5 بازدید