درک گروه‌های مختلف مشتری


اگر قرار است مشتریان در اولویت باشند باید آنها را به صورت انفرادی در نظر بگیرید. برای درک بهتر نیاز‌های مختلف مشتریان خود، آنها را به گروه‌های مجزا تفکیک کنید. محصولات/ خدمات خود را نیز دسته‌بندی کنید و سپس به دنبال اولویت‌های جاری و آینده باشید.

/ 0 نظر / 12 بازدید