نکاتی برای مدیران

هر وقت کسی گمان کرد که احتیاج به تلاش ندارد، باید آرامگاه خود را آماده کند                                                                          

                                                                                                        

  

/ 0 نظر / 5 بازدید