تعريف ديگری از كارتهاي كانبان

كارت كوچكي است كه به جعبه‌هاي قطعه متصل است و به بالاي جريان علامت مي‌دهد كه وقت توليد و تحويل فرا رسيده است. كانبان در دو نوع كانبان توليد و كانبان برداشت كاركرد دارد. كانبان توليد به فرايند بالاي جريان نوع و كميت محصولاتي را اطلاع مي‌دهد كه بايد براي فرايند پايين جريان ساخته شودو كانبان برداشت اجازه مي‌دهد كه محصولات به پايين جريان منتقل شوند.

/ 1 نظر / 5 بازدید

کارت کانبان لزوما بر روی قطعه و یا ظرف نصب نمی گردد و می تواند بر روی تابلو نیز قرار گیرد. کانبان در تولید برای اطلاع رسانی به یک ایستگاه قبل به کار می رود و این می تواند هم از طریق ظرف و یا تابلو نیز صورت گیرد