قرنها بگذشت

قرنها بگذشت و این قرن نویست
ماه آن ماه است و آب آن آب نیست
قرنها بر قرنها رفت ای همام
وین معانی برقرار و بردوام

/ 1 نظر / 5 بازدید
علیرضا مجاهدی

سلام من این شعر مولانا را اینطوری شنیده بودم: ( البته دو مصرع اول مشابه است) آب مبدل شد در اين جو چند بار عكس ماه و عكس اختر برقرار باید بگردیم ببینیم کدامیک درست تر است. ممنون میشوم اگر این شعر مولانا را پیدا کردید به من هم خبر بدهید