کارآفرینی

جین هولدن متخصص اقتصاد می گوید: در نظر بزرگان اقتصاد کارآفرینی تلاش در کارهای تجاری و استعداد و مهارت داشتن در این زمینه است. باید با پروژه های بزرگ شروع شده و با ابتکار، موفقیت های بزرگی را دست یابند.

در قرن ۲۰ جوزف شومپیتر دروکر، استاد اقتصادروی این موضوع تمرکز کرده و کار آفرینی را اینگونه توصیف کرد:

کارآفرینی شوق و ابتکاری ست که انقلاب و تغییرات زیادی به وجود می آورد. شومپیتر معتقد است که کارآفرینی مانند نیرویی نابود کننده و خلاقانه است.

کارآفرین افکار جدیدی را در ذهن خود پرورش می دهد. به طوری که تولیدات قدیمی را به تولیدات آلی تبدیل می کند!

پیتر دروکر (۱۹۹۰_۲۰۰۵) کارآفرین را فردی در جستجوی تغییر توصیف می کند مانند ارتباطات، رسانه، اینترنت و این افکار را تصور می کند.

نظر هولدن درباره کارآفرینی، دیگر استادان علم افتصاد را نیز با خود همراه کرده است. در این دوره، کارآفرینی باید به رشد اقتصاد و فرصت های کاری در تمام جهان رونق ببخشد.

به گفته هیئت اقتصادی کار و تولید (OECD) در سال ۲۰۰۳ سیاست هایی که برای تشویق کارآفرینی جهت خلق فرصت کاری جدید برای رشد اقتصادی به وجود آمده و مسئولان می توانند زمینه های مالی و تشویق کارآفرینان را نیز فراهم کنند تا کارهای جدیدی خلق شود.
/ 0 نظر / 126 بازدید