صنایع در منطقه آزاد

در منطقه آزاد در بروی همه صنایع باز است . بعضی از مناطق هم عکس ماموریت خود که تولید و صادرات آن به خارج است نیز عمل می کنند . یعنی واردات در الویت است و حتی اگر کالای حمل مسافر را از آنان بگیرند دچار مشکلات می شوند . درجایی خواندم که کشور چین توسعه فعلی خود را مدیون مناطق آزاد خود است . چرا که آنها در این مناطق توانسته اند هم تکنولوژی جدید را و هم سرمایه گذاران را جذب نمایند آیا این برای ما جالب نیست که اقتصاد دولتی چین یک میلیارد ونیم انسان را به مرز خود کفایی و کارخانه جهان رسانده است . اقتصاد ما هم دولتی است ولی اما- زیرا- چرا .........
اما مناطق آزاد را خیلی هم نباید آزاد گذاشت ایا در این فکر بوده ایم که در این مناطق حتما صنایعی را داشته باشیم که بتوانند چیزی را برای بازار جهانی تولید نمایند مثلا صنایع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی آیا کنار مرز بودن مناطق توجیهی برای مناطق آزاد ایجاد کردن می باشد یا باید بستری برای آنها ایجاد نماییم . خوب این بستر حتما و قطعا ایجاد شرایطی است که باعث جذب سرمایه گذاران خارجی شود . ایا در مناطق آزاد فعلی چنین شرایطی وجود دارد یا سرمایه گذار خارجی داریم ؟!

/ 0 نظر / 10 بازدید