راه جدید برای رسیدن به موفقیت

کارهای روزانه = کارهای واقعی ( دارای ارزش افزوده )+ اتلافها

اگر تنها سخن و باورمان این باشد که اتلاف ها را پیدا کرده و آنها را حذف نمائیم آن وقت با چشمان خود خواهیم دید که چگونه به موفقیت می رسیم

/ 0 نظر / 5 بازدید