ترکیب با ماشین ها :فناوری اطلاعات ، هوش مصنوعی و قانون رشد نمایی

قانون واصول علمی واخلاقی در این زمینه چیست ؟ آن یک نرم افزار است وما می توانیم با مهندسی سیستم ها کاری کنیم که محدودیت های مغز انسانی را نداشته باشد مثلا آنرا آنقدر کوچک که در یک فوت مکعب بگنجد ودرهرثانیه با واکنش های شیمیایی فرعی چند صد فوت اطلاع راارسال نماید ( یعنی یک میلیون بار کندتر از الکترونیک ) ، تنها 200 محاسبه درهرثانیه و همینطور . برای بازشناسی یک میلیارد صفات فردی لایه رویی مغز، محدودیتی نخواهیم داشت ، وبرای 1000 میلیارد هم توانایی خواهیم داشت . واگر درک کنیم که مغز چگونه رفتار هوشمندانه ایجاد می نماید ؟ خواهیم توانست که روی آن تمرکز نموده وبه عنوان اهرم برای خلق سیستم های قدرتمندتر مورد استفاده قراردهیم . در حقیقت من در حال نوشتن کتابی هستم بنام " مغز چگونه کار میکند - وچگونه می توان یکی مانند مغز را ساخت " که در آن در باره پیشرفت های عظیم پروژه مهندسی معکوس صحبت می شود ، ودنباله کتاب "شگفتی نزدیک است " که در سال 2004 منتشر شد ، میباشد . قرار نیست که هوشمندی معادل هوش انسانی در ماشین ها جایگزین ما انسان ها شود بلکه ما را تکمیل خواهد کرد . واین ها یک گروه مهاجمی از کره مریخ نیستند که به ما تهاجم کرده باشند بلکه ابزارهایی هستند که ما خودمان آنها را خلق نموده و بصورت اساسی واصولی برای خودمان توسعه میدهیم ، بنابراین نقش ماهمان است وهدف از داشتن این ابزارها همان انجام کارهایی توسط آنها واز این ابزارها بعنوان دست آویزی برای توسعه وگسترش شاخه های برتر دانش استفاده نماییم ونه چیز دیگر ، در درجه اول فیزیکی وهم اکنون فکری ومحتوایی .

مصاحبه گر : شدیدترین فشارهای محیطی وپیامدهای حاصله کدامند که باید برای تحقق حرکت به جلو روی آنها تمرکز کرد ؟ ودر دنیایی که مهندسی ریزفناوری (نانوتکنولوژی) با انرژی های نو از قبیل انرژی های خورشیدی (وغیره) نیاز به انرژی های فسیلی را محدود یارفع میکند التزام دیگری برای پایدار نگاه داشتن محیط زیست خواهیم داشت ؟ 

کرزول : فناوری های اولین انقلاب صنعتی یک توافق یا مصالحه ای بود که درارتباط با مسائل زیست محیطی شده بود . (چراکه رشد اقتصادی اولیه ای لازم می نمود ) آن فناوری ها برای محیط زیست مضر بودند مانند فناوری های متکی به سوخت های فسیلی . اگر خودمان را به فناوری های قرن 19 (مانند فناوری های متکی به سوخت های فسیلی ) محدود نماییم ، منابع این انرژی ها تمام خواهد شد ودیگر انرژی ای برای مصرف نخواهیم داشت ! ولی خیلی واضح است که نیازی به انجام چنین کاری نیست . فرصتی ایجاد شده که می توانیم ازسوخت های فسیلی خلاص شویم . برای مثال اولین گام در این زمینه انرژی خورشیدی است و دیگر منابع انرژی .. ومنابع عظیم انرژی زمین گرمایی . خیلی از فناوری های متکی به منابع انرژی دیگری موجود است که : تجدید شدنی ، غیرمتمرکز ، دوست محیط زیست ونهایتا بسیار ارزان می باشند . مثلا فناوری اطلاعات در دوره اخیر50 درصد کاهش قیمت داشته است .(مشمول قانون شتاب برگشت ). واین کاهش در حقیقت در ارتباط با انرژی خورشیدی 25 درصد (نرخ کاهش قیمت سالانه ) بوده است ، وآن به این معنی است که نهایتا در آینده بسیار بیشتر ارزان خواهد شد . ( در مقایسه با قیمت سوخت های فسیلی بسیار ارزان تر ) بعلاوه مزیت غیرمتمرکز بودن ودوست محیط زیست بودن راهم به آن اضافه نمایید برخلاف تجهیزات وکارخانه جات عظیم انرژی هسته ای امروز که دریک جا متمرکز شده وبنابراین درصورت خرابی وویرانی آسیب پذیر بوده ومصیبت بار خواهد بود . عموما فناوری های نو غیرمتمرکزهستند که همین امر موجب سلامتی بیشتر آنهاست . مثلا اینترنت غیرمتمرکز است ، اگر تکه یا قسمتی ازآن از کار بیافتد اطلاعات از مسیرهای اطراف آن جاری می شود . یک یا دو دهه دیگر در تغذیه ما انسان ها انقلاب دیگری رخ خواهد داد . واز کشاورزی افقی (که هزاران سال برزندگی بشر تسلط داشته) به کشاورزی عمودی روی آورده خواهد شد ، که باکنترل رایانه ای کارخانه های هیدروپونیک گیاهان ، آب میوه ها ، سبزیجات و گوشت( تولید شده به طریقه غیر جنسی ) تولید خواهد شد . بطوریکه می شود آنها را بصورتی مهندسی تولید کرد که سلامت آنها بیشتر تضمین شود . برای مثال شما می توانید گاو چاق شده با امگا 3 بجای گاو چاق معمولی داشته باشید . همچنین درامر خانه سازی نیزشاهد پدیده های شگفتی خواهیم بود ، دراین زمینه صنعتی پدیدار شده تحت عنوان چاپ سه بعدی . که هم اکنون ترکیبات کلیدی این صنعت در ابعاد میکرو (یک هزارم ) ودر 20سال آینده در ابعاد نانو (یک میلیونیم) ظاهر خواهد شد ، وقادرخواهیم بود موضوعات واشیاء بی نهایت پیچیده ای را بصورت سه بعدی چاپ نماییم . امروزه می توانیم با استفاده از این طرح درامر ساختن خانه های ارزان ودرعین حال با مقاومت تضمین شده در برابر زلزله فعالیت نماییم . این مدل کوچک تمام خطوط لوله کشی وارتباطات را در خود دارد . در یک پروژه خصوصی دانشگاهی " طرح چاپ سه بعدی "برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای جهان توسعه یافته استفاده شده است . اگر در تبدیل منابع درست عمل نماییم براحتی می توانیم مردم راصاحب خانه کنیم . در نهایت ما می توانیم بوسیله ریز فناوری (نانو) طرح های بسیار ارزانی برای خانه سازی تولید نماییم ، به همان خوبی وسادگی وارزانی اموردیگر !

مصاحبه گر : اخیرا شما در مصاحبه با مجله " اچ + " گفته بودید که : با صدای رسا اعلام می کنیم که ، واقعا برای خطرات احتمالی در زمینه "زیست فناوری " راه حل فنی وجود دارد ، این موضوع همان راه حل فنی ای نیست که ، برای حل مشکلات الگوریتم های غیر دوستانه در نظر گرفته می شود؟ آیا نمی توانیم بگوییم که : فقط با درج زیربرنامه ای (زیرروال) در الگوریتم خود می توانیم سلامت آنها را تضمین نماییم ؟ منظورم اینست که ، احتمال این خطرات پایین خواهد بود اگرکه مشخص شود هدف ومقصود از ساختن هوش مصنوعی چیست ؟ در مجله آینده نگاران درسال2006 شما تصدیق کرده بودید که "ابرهوشمندی" برخلاف ریزفناوری(نانو) طبیعتا قابل کنترل نیست. لطفا آیا میتوانید یک کمی بادقت بیشتری در مورد خطرات دراین زمینه توضیح دهید ؟ همچنین این خطرات را نام ببرید ، بخصوص آنهایی را که راهی عملی برای ایمن ماندن ازآنها در سناریو دیده نشده است ، چرا الگوریتم قوی پسندیده است ؟

کرزول : من فکر می کنم که ما نباید بوسیله مدل سناریوها بخواهیم یک الگوریتم قوی در آزمایشگاه تولید نموده وآنرا در دنیا رها کنیم . این آنچیزی نیست که ما بخواهیم اتفاق بیافتد . امروزه ما صدها مثال از برنامه ها و الگوریتم های باریک ومحدود داریم که انجام کارها با آنها بهتر وارزان تر از کارها یی است که با هوش انسانی می شود انجام داد ، واین نوع باریک سازی ها رفته رفته باریک ترهم می شود . واین هوشمندی عمیقا حتی داشته های قبلی ،مهم وذاتی ما انسان ها را(مثل مغز وبدن) هم توسعه داده است ( که در مغز وبدن ما هرگز نبوده است ) . سیر پیوسته ومداوم پیشرفت ورشد نمایی کامپیوترها طوری بوده است که آنهارا قدرتمند تر، کوچکتر نموده و در نتیجه بوسیله این کامپیوترها ما انسان ها بیش از پیش توسعه یافته تر خواهیم شد . بنحوی که آنها ما را زیرک تر از قبل نموده اند ، البته منظورم این نیست که این ادعا را دقیقا بوسیله آزمون هوش اندازه گرفته ام . منظورم این است که با اندازه گیری ظرفیت هوش عقلانی تمدن امروزیمان که : شامل تمامی چیزهای قابل انجام با هوش منطقی وهوش غیرزیستی (ضمنی) نیز می شود . این یکپارچگی بصورت روزافزون ادامه دارد بطوریکه در سال 2035 شما قادر نخواهید بود در اتاق خودت قدم بزنید وبگویید " انسان ها سمت راست وماشین ها سمت چپ " . که حاصل این ترکیب تمدنی پیچیده ، پویا و بی نظم انسان – ماشین خواهد بود . بتدریج آن قسمت "زیست فناورانه " هوش انسانی بصورت نمایی رشد خواهد کرد . بعد زیست فناورانه هوش انسانی ثابت است . حقیقتا هم نباید تغییر کند وبه درجات عالی تری برسد . ولی هرچه زمان بگذرد بعد غیر زیست فناوری مسلط تر خواهد شد . تمدنی خواهد بود با مردمان وفلاسفه متفاوت که باید بحث وگفتگو در مورد چنان تمدنی ادامه داشته باشد .

مصاحبه گر : درجهان میلیون ها نفرانسان دیندار و پارسامنش وجود دارند ، شما موضوع " تقویت انسان " بوسیله فناوری وعرضه ایده های ابرهوشمندی را به چه شکل می توانید انجام دهید که سازگار با اصالت های آنها باشد ؟ بطوریکه هم شامل بد اخلاقی های دنیای مجازی نباشد وهم آنها را از خرافات رهایی ببخشد ؟ تا بتوانند موضوعاتی نظیرآینده وآینده نگاری را بسهولت بپذیرند . خلاصه اینکه برای سازگاری مردم جهان با موضوع " اداره جهان بوسیله فناوری " چه باید کرد ؟

کرزول : فکرمی کنم که باید موضوعات اصلی ومحوری مربوط به دوره قبل از علوم جدید را مشخص نماییم وفیلسوفان ما روی آنها بحث نمایند و آنها را به هنگام کنند . گرچه این ایده ها لزوما متناقض با اعتقادات مردم نیست . درحقیقت ادیان اصلی جهان، فناوری وپیشرفت فناورانه را پذیرفته ومی پذیرند وهمچنین ازکاربرد ابزارهایی که رنج انسانی را کاهش داده وزندگی او را در روی کره زمین توسعه بدهند نه تنها استقبال بلکه توصیه وسفارش هم می کنند و ادیان اصلی بشری به کیفیت مثبت زندگی که تؤام با سلامتی وتندرستی وموجب طول عمر بیشتر انسان بشود اهمیت می دهند . 

مصاحبه گر: واما درباره تجارت الکترونیک ، شما به یک تحول شگرف اقتصادی درآینده اشاره کردید که برپایه "رشد نمایی قدرت کامپیوترها همزمان با کاهش قیمت آنها " شکل خواهد گرفت (تکمیل قانون مور) . آیا تمایل دارید قدری هم درباره " انفجار ثروت که دراثر انفجار فناوری " رخ خواهد داد صحبت کنید ؟

کرزول : ما هر سال رشد اقتصادی داریم ، که اگر اندکی کاهش پیدا بکند آنرا حادثه بد تلقی نموده وبحران اقتصادی می نامیم . واما رشد هایی هم داریم که اغلب از طریق فناوری اطلاعات حاصل می شوند . صنایع مربوط به فناوری اطلاعات بازاء هر واحد سرمایه ثابت سالانه 18 درصد رشد نشان می دهند ، با وجود اینکه با قیمت های مشابه باحضور عامل فناوری اطلاعات در هر سال می توان دوبرابر رشد را هم حاصل نمود ، چونکه در عمل وقتی که قیمت ها به یک سطح مطمئنی می رسند ، تمام درخواست ها و کاربرد ها به حد انفجاری می رسد . مثلا در 15 سال قبل مردم ، کامپیوترهای کوچک وهمراه را 15000 دلار نمی خریدند چرا که کاربردی مؤثر برای آن نمی یافتند که تمایل داشته باشند تا برایش اینقدر هزینه کنند . شبکه های اجتماعی 6 یا 7 سال پیش امکان پذیر نبود ولی به محض اینکه کاربرد ها امکان پذیر شد ناگهان درخواست ها جهش پیدا کرد . درخواست کتاب های الکترونیکی هم اکنون جهش پیدا کرده است چرا که تمام عوامل مهیا می باشد . تمام صنایع بتدریج به صنایع مبتنی بر صنعت اطلاعات انتقال می یابند . بخش بهداشت وسلامت هم اکنون در حال انتقال است . تمام بخش های اقتصادی تا سال 2020 مبتنی بر فناوری اطلاعات خواهند بود .... این همان چیزی است که موجبات رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد . وصنایعی که به فناوری اطلاعات بی توجهی نمایند ، عقب نشسته ودر نهایت جمع خواهند شد .

مصاحبه گر: می خواهم کمی هم درباره مسائل متفاوت تری صحبت کنیم ، وآن درزمینه نقش خلاقیت در دنیای فوق شگفت خواهد بود . شما نویسنده بعضی از اولین برنامه های کامپیوتری درزمینه سرودن اشعار و آهنگ های موسیقی هستید . جای کارهای ادبی وهنری کلاسیک وقدیمی ( نظیر کارهای خلاقانه انسان های دانشگاه ندیده وتعلیم ندیده در مراکز آکادمیک ، مانند شکسپیر و داوینچی ) دردنیای فوق شگفت کجا خواهد بود ؟ و چگونه می توانیم خلاقیت وفرآیند آنرا بطورکلی وعمومی باز تعریف نماییم ؟ در واقع چه زیانی خواهیم دید اگردر برنامه های نرم افزاری این فرآیند ها را در نظر نگیریم ؟ بنابراین آیا در آینده مبتنی بر دیجیتال جایی هم برای فرآیند های مبتنی بر آنالوگ(قیاسی) باقی خواهد بود ؟ بعبارتی پیشرفت وتوسعه در عالم هنر غیر خطی است – مجموعه وسیعی از فرآیندهای مختلف را شامل می شود که بظاهر ودر وهله اول هم خیلی ممتاز جلوه نمی نمایند ، برای مثال فیلم ها فقط برای بازی وسرگرمی نیست . دراین شتاب وسرعتی که در زمینه به آغوش کشیدن ویا غوطه ور شدن در آینده مملو از فناوری اتفاق خواهد افتاد ما چه چیزهایی را از دست خواهیم داد ؟

کرزول : قبل از هر چیزی توضیح این مطلب ضروری است که فناوری دیجیتال در همه زمینه ها موجب انقلاب در خلق آثار هنری شده است ، بخصوص در هنر گرافیک وموسیقی . شاید در زمینه زبان این امر کمتر اتفاق افتاده باشد ، گرچه دراین زمینه نیزخلاقیت هایی ظهور نموده است . مخصوصا ابزارهای تحقیق جدید و به هنگام مفید بوده اند. من اخیرا در یک جمعی تحت عنوان " انجمن ملی موسیقی تجاری " شرکت کرده بودم ، جاییکه برگشته بودیم به زمان بعد از سال 1983که بسیار استادانه در یک طرف حتی لباس موسیقیدان های آن زمان وهمچنین صداها وآهنگ های ناهنجاربازسازی شده آن زمان را می شنیدیم . درواقع بیشترشبیه به یک کنفرانس کامپیوتری بنظر می رسید. منظورم این است که ، در بیشتر قسمت ها مجموعه ای از ابزارهای صوتی به کار گرفته می شوند که منظره ساده ای از فناوری ها را در فرآیندهای انفرادی به نمایش می گذارند . در یک گفتگو یا مشاوره مربوط به هنرهای گرافیکی ،درموضوعات مشابه هنرمندان گرافیست از ابزارهای ساده ای استفاده می نمایند . اغلب تمام موسیقی تجاری و بالاخره موسیقی معمولی بوسیله یک ترکیب کننده وبصورت انفرادی انجام می شود . درصورتی که در دنیای دیجیتال با شبیه سازی یک هنر بخصوص با استفاده از روش های دنیای واقعی این کار را بمراتب بهتر می توان انجام داد . این واقعا فقط یک منظره ای از واقعیت مجازی است . که من با این موضوع در عرصه مربوط به موسیقی زیاد درگیر بوده ام . توانایی وظرفیت دنیای دیجیتال برای شبیه سازی دنیای واقعی در حال پیشرفت است و مهارت های روزافزونی هم بدست می آورد . در حال حاضربا واقعیت مجازی ، مانند داستان های مصور، مشاهده زندگی ثانوی مجازی میسر شده است ودر18 ماه اخیر بیشتر از پیش به تحقق نزدیک شده است . وشما می توانید بوفورصورت سه بعدی این پدیده رادرهمه جا مشاهده نمایید . هدف دنیای دیجیتال ، شبیه سازی دنیای واقعی است . هنوز خیلی از کارها در دنیای دیجیتال قابل انجام نیست ، مثلا شبیه سازی حرکت وتکان رشته های یک ماهوت پاک کن (برس) در دنیای دیجیتال شدنی است ولی دست یافتن به تأثیرات سه بعدی نقاشی با رنگ روغن هنوز ناممکن است . که در این جهت درحال حرکت هستیم 

/ 0 نظر / 15 بازدید