در کجای عالم قرار داریم

دنیا بکلی دگرگون شده است . حرفهای گذشته حتی در حد دیروز هم بدرد این دنیا نمی خورد . استراتژی صنعتی مفهوم جدیدی پیدا کرده است . ( که خوشبختانه ما در باب استراتژی صنعتی چون آن را نداریم پس مشکل هم کم نداریم ) . در دنیای جدید حرفها توسط نخبگان صنعتی یا فنی آنهم توسط محصولاتی که عرضه می نمایند زده می شود . ساختارها بسیار کوچک است . و اگر کسانی هم وجود داشته باشند که بخواهند این نخبگان را اداره نمایند . تعدادشان آنقدر ناچیز است که کسی آنها را نمی بیند یا به حساب نمی آورد . بقول آقای دراکر هدایت کنندگان آنها همانند  رهبران  ارکستر سمفونی ها هستند که به دنبال همنوازی گروه می باشند و کسی که در جمع بخواهد تک نوازی کند کاملا مشخص می گردد . سرمایه ها دانش است نه زمین و پول و کارخانه و...... دانشمندان در این میدان ، شیران بیشه هستند . دانشگاه ها بدنبال دادن مدرک به افراد نیستند بلکه آزمایشگاه هایی هستند که مدام به تغییر علوم توسط افراد در آنها پرداخته می شود . افراد هیچگاه در دنیای کنونی فارغ اتحصیل نمی شوند بلکه ز گهواره تا گور دانش بجوی در میان آنها  حاکم است .  اگر نخبگان از شرکتها بروند همانند خارج شدن روح از بدن آن شرکت تهی خواهد شد . پس بیائید ببینیم ما در کجای این عالم قرار گرفته ایم ....... ! ؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید