باورها مي توانند خيال را به حقيقت برسانند

تاجر ثروتمندي در يونان زندگي مي كرد . او به پيگماليون ، كه يك مجسمه ساز بود با استعداد بود ، سفارش داد تا با سنگ مرمر برايش مجسمه زني را بسازد تا آن را در باغش بگذارد . پيگماليون مجسمه اي عالي و زيبا ساخت ، چنان زيبا كه دل در گرو عشق او بست و هر روز ساعتها با او راز و نياز مي كرد ، گويي زنده است و حرف هاي او را مي شنود . اعتقاد پيگمالون به اين مجسمه به حدي زياد بود كه روزي معجزه اي رخ داد . مجسمه زنده شد و تا پايان عمر پيگماليون به او عشق ورزيد. باور پيگماليون خيال او را به حقيقت تبديل كرد .

/ 0 نظر / 4 بازدید