برنامه ریزی بهبود بهره وری

همانطور که از فرمول مورد استفاده برای محاسبه بهره وری مشخص است افزایش بهره وری به طرق زیر امکان پذیر است 1- افزایش ستانده با استفاده از همان میزان نهاده شناسایی ظرفیتهای خالی 2- ثابت نگه داشتن ستانده ها همراه با کاهش نهاده ها جلوگیری از اتلاف و ضایعات 3- روند افزایش سریعتر ستانده ها نسبت به افزایش نهاده ها شناسایی گلوگا ه ها و رفع آنها 4- روند کاهشی سریعتر نهاده ها نسبت به کاهش ستانده ها حذف فعالیتهای غیر ضروری و هزینه بر افزایش ستانده همراه با کاهش نهاده ساختاری کردن صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق دخیل کردن میزان مصرف در پاداش تولید؛ برقراری رابطه بین خوب مصرف کردن و پاداش؛ برقراری رابطه بین کیفیت استفاده از مواد و پاداش؛ پرداخت مستقیم مبلغی از صرفه جویی های انجام شده انرژی به کارکنان؛ تشویق کتبی کارکنانی که ستاره صرفه جویی هستند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
شوکا

وب لاگ خيلي خوبي داريد . جا داره واقعا ازتون تشكر كنم . مطالب مربوط به مديريت دانش را خواندم و با اجازه استفاده كردم . فقط يك پيشنهاد دارم . كاشكي منبع را هم ذكر كنيد . در ضمن يك خواهش در مورد تفكر استراتژيك و Burn out مطلب نداريد؟