جعبه ابزار كايزن

5S
- ابزار هاي مرتبط با دقت و زمان كار
نمودار جريان عمليات و خطوط حركت مواد
نمودار فرآيندها
مطالعه زمان و حركت
زمان سيكل عمليات
كانبان
- ابزار مرتبط با ماشين آلات
TPM
تحليل PM
LCA  اتوماسيون كم هزينه
- ابزار مرتبط با كيفيت
ISO 9000
QFD
پوكايوكا
بازرسي منابع
- ابزار عمومي
فهرست مودا
نظام پيشنهادات
الگوبرداري
داستان QC
/ 0 نظر / 6 بازدید