احترام به فرد در هوندا

مردی نه چندان فربه ، که تقریبا چهل ساله مینمود ، با سیمای روشن به تندی بر کف کارخانه اتومبیل سازی گام برمیدارد تا در جلسه ای حضور یابد . با اینکه شتاب دارد ، اما به مجرد دیدن تکه کاعذی که بر کف تمیز کارخانه افتاده است ، وقت خود را صرف میکند و آن را از زمین برمیدارد . او که یونیفورم سفیدی بر تن و کلاه سبز و سفید هوندا را بر سر دارد ، تکه کاغذ را در سبد آشغالدانی که در آن نزدیکی است میاندازد . کلمه ایری با حروف قرمز در بالای جیب طرف راست سینه او دوخته شده است

شوئی چیرو ایری ماجیری ،  که  همکارانش  او  را " آقای ایری "  صدا میکنند ،  رئیس  شرکت صنعتی هوندای آمریکا ( اچ ای ام ) است . با اینکه اونیفورم از نظر حفظ ایمنی و نیز کیفیت کار ، ویژگیهائی دارد ( مثلا دگمه یا کمربندی که ممکن است به ماشین آلات گیر کرده و یا کارهای رنگ شده را بخراشد ) اما منظور اصلی از پوشیدن آن در هوندا این است که ، بلند و آشکار ، به همه یادآور شود که هیچ فردی پراهمیت یا کم اهمیت تر از فرد  دیگری  نیست ، هرکس از رئیس شرکت گرفته تا تازه و.اردترین کارکنان ، به همین گونه لباس میپوشند و همدیگر را همکار خطاب میکنند

/ 0 نظر / 4 بازدید