مغز ، کارخانه ( سیستم ) تولید فکر و اندیشه

مغز انسان همانند یک کارخانه است که می تواند کارخانه ای پر رونق با تولید محصولات متنوع و با کیفیت باشد و می تواند کارخانه ای ورشکسته با محصولات بدون مشتری باشد.این سیستم همانند یک سیستم تولیدی دارای ورودی ها، فرآیندها و خروجی هایی است. 

۱) ورودی مغز از طریق چشم ، گوش ، لامسه و ... با مطالعه کتاب، رفتن دوره های آموزشی ( کلاس ، سمینار ، همایش و ... ) صحبت با افراد ، دقت و تامل در محیط و اطراف خود ، تماشای فیلم و هر گونه پدیده ای که بتواند توسط مورد فوق به مغز ورودی وارد کند. 

۲) پردازش فرآیند تولید : مقایسه –تفکر-تخیل-و ... 

۳) خروجی های این سیستم عبارت است از هر طرح ، ایده ، اندیشه در هر زمینه از زندگی. 

خروجی های این سیستم به مانند بقیه سیستمها به مواد اولیه (ورودیها) و فرآیند عملیات آن دارد. اگر ورودی ضایعاتی بدهیم یا فرآیند معیوب عمل کند ، خروجی سالم نخواهیم داشت. اگر ورودی پلاستیک باشد ، حتماً خروجی پلاستیک خواهد بود.بنابراین دقت کنید چه ورودی هایی ( چه کتابهایی ، چه کلاسهایی ، چه فیلم هایی و چه محیط هایی ) را برای کارخانه تولید یتان انتخاب کرده اید؟ 

/ 0 نظر / 7 بازدید