آیا دنیا نمی خواهد عوض شود

چرا هنوزسبک پوشش ما ایچنین است چرا هنوز سوارماشین می شویم و چرا انسانها باید این مقدار کار مشقت انگیز انجام دهند از همه بدتر چرا سه مدل کشور پیشرفته نیمه پیشرفته و پسرفته  در دنیا داریم وبدبختانه هنوز هم دوست داریم همدیگر را مانند حیوانات پاره پاره نمائیم چرا ؟ پس تکنولوژی کی می خواهد پاسخ سریعی به خواسته های ما بدهد . اینهمه دانشگاه در  دنیا  مشغول به چه کاری است .چرا حتی تغییری در غذا خوردنمان هم صورت نپذیرفته یعنی آن آدمی که ماهها در فضا بسرمی برد مانند ما یک دیگ آبگوشت بار می گذارد یا چیزدیگری میخورد .ما بایدخودمانرا تغییر بدهیم  ؟ یا بایدمنتظر باشیم تا یک اتفاقی پیش بیاید آنگاه ما تغییر نمائیم . شما بگوئید ............

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهندس شیعه

بسم الله سلام ببخشید شما مدیریت سیستم و بهره وری خوندید؟ سوالی داشتم در مورد یکی از منابعش که معلومات عمومی مدیریت هستش...!!! که اگر رشتتون این بود و اطلاعاتی داشتید البته دقیق خوشحال می شم بهم بگید... یا علی