استراتژي تجارت چيست

پيش از بازي بين دو تيم گرين بي پاكرز و شيكاگو برز از مربي تيم پاكرز در باره احساساتش نسبت به بازي سئوا ل شد . ( ما نقشه خوبي براي بازي داريم ، بازيكنان ، مربيان و كاركنان ما همگي آماده هستند . من هرگز تا بدين حد نسبت به پيروزي مطمئن نبوده ام ) . اما در طرف ديگر مربي تيم برز نيز اعتقادي كم و بيش مشابه داشت . سپس بازي آغاز مي شود . مربيان سعي مي كنند طوري طراحي و برنامه ريزي كنند كه بتوانند نسبت به شرايط مختلف خود از خود واكنش نشان دهند . آنها سعي مي كنند به گونه اي برنامه ريزي كنند كه بازي را به درازا كشانده و از آن بهره مند شوند ، همچنين تلاش مي كنند از تاكتيك ها و آرايش دفاعي استفاده كنند تا موثر واقع شوند ، آنها از هر ضعفي كه در تيم مقابل پيدا كنند استفاده مي كنند ، نسبت به مصدوميت ها و شرايط زمين بازي واكنش نشان مي دهند و بر مبناي امتياز گرفتن و به گل رسيدن و موقعيت مكاني زمين و بازي تصميماتي مي گيرند . در نهايت تيمي كه مربي اش نقاط ضعف و قوت را بهتر مي فهمد و استراتژي ها را بهتر اجرا مي كنند ، برنده مي شود . پس از بازي هر دو تيم بايد خود را براي رقابت بعدي آماده كنند . رقابت تجاري بسيار به ورزش شبيه است . دقيقا مانند رقابت هاي ورزشي ، در تجارت نيز آن سازمان هايي برنده هستند كه در مواردي نظير آماده سازي ، برنامه ريزي و اجرا از بقيه جلوترند . آنها نسبت به موقعيت مكاني خود آگاهند و مي دانند به كجا مي خواهند بروند ، بنابراين تصميم مي گيرند كه بهترين مسير را براي رسيدن به آن طي كنند . حتي مهمتر از آن ، شايد اين سازمان ها نقاط حساس بازار ها ، مشتريان ، تكنولوژي و ديگر نوآوريها يي كه ممكن است قوانين بازي را تغيير داده و عوامل لازم را براي رسيدن به موفقيت فراهم كنند مي دانند و اين سازمان هاي چيره دست اينگونه برنامه ريزي هاي خود را براي بازي تجارت تنظيم مي كنند .

/ 0 نظر / 42 بازدید