نوآوران چگونه‌اند؟

ولی این افراد برخی صفات دیگر هم دارند که آنها را از دیگران بسیار متمایز می‌کند. اول اینکه آنها همیشه اعتقاد دارند که هر آنچه در گذشته به خوبی کار کرده است، در آینده هم ضرورتا به این‌ترتیب نخواهد بود. آنها به طرز عجیبی مایلند به موفقیت‌های گذشته اطمینان نکنند و مرتب دنبال موفقیت‌ها و کارهای جدید باشند. در مقابل، برخی مدیران بسیار توانا پس از یک دوره موفقیت دچار خود باوری بیش از حد می‌شوند و حس می‌کنند که موفقیت به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد. آنها هیچ تمایلی به دوباره اختراع کردن چرخ ندارند زمانی که رویکرد فعلی‌شان در گذشته به خوبی کار کرده است.
دوم اینکه به طرز عجیبی از جامعه اطرافشان در تمام مدت آگاهند. به این‌ترتیب است که آنها موفق می‌شوند مشتی آدم‌های بسیار متفاوت را به درون جمع خود بیاورند و یک ایده جالب را به یک نوآوری سازمانی تبدیل کنند. اگر یک مدیر موفق این توانایی را نداشته باشد، فارغ از میزان مهارتی که دارد، به ندرت ممکن است بتواند ایده‌های جدید را در سازمانش پرورش دهد.
افراد نوآور معمولا افرادی سرخوش هستند که به راحتی مردم را قانع می‌کنند. آنها به خوبی می‌دانند که اطلاعات لازم را چگونه از بخشی از سازمان بیرون بیاورند و سپس چگونه حمایت لازم را برای برخی پروژه‌های خاص از آن خود کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید