استفاده از مغز بجای خانه شخصی

به عنوان یک شاخص کوچک از دگرگونی ذهنیت ها در زمینه دارایی ، احیانا این است که هر چه ثروتمند می شویم ، ظاهرا ، احساس نیاز کمتری به مالکیت خانه های شخصی پیدا می کنیم در بنگلادش بیش از 90 درصد خانه ها شخصی است ، و در تصرف مالکینشان قرار دارد ، در حالیکه در ایرلند 86 درصد است . این رقم در آلمان ثرووتمند به 45 درصد کاهش پیدا می کند ، و در سوئیس ثروتمندتر این عدد تنها به 32 درصد می رسد . در هر کجا که مغز حضور دارد ، ایمنی و امنیت در میزان بهره ی آگاهی و اطلاعات است ، نه در دارایی های مادی . از همین روست که در این کشورها به جای خرید خانه های شخصی ، استفاده به مراتب بیشتر و بهتری را از نقدینگی خود می کنند .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید