امثال و حکم در مدیریت مرغی که تخم طلا می کرد، مرد

کاربرد این مثل در مدیریت این می تواند باشد که عمر یک محصول دائمی نیست و چرخه ای  دارد .  یا مشتریان همواره پابند شما نیستند و می توانندخرید را از شرکتهای دیگر انجام دهند  و باید دانست که هر مرغی عمری دارد و اگر بفکر نوآوری و قیمت تمام شده و کیفیت محصول نباشیم حتما ممکن است برایمان مشکل ایجاد شود و مرغمان بمیرد

/ 0 نظر / 4 بازدید