ارزش افزوده

داشتیم یک صنعت پیکان دیگر راه می انداختیم که به همت .... جلوی این کار گرفته شد . اینکه ما باید همه چیز را در دنیای کنونی ، خودمان تولید کنیم شعار توخالی است که هنوز هم عده ای آن را سر می دهند . متاسفانه عده ای سودجو نیز با طرح این شعار قصد دارند ماشین آلات و تکنولوژی پس رفته ای را به کشور غالب نمایند . بنظر من دنیا آن قدر کوچک و بهم وابسته شده است که دیگر حتی دهکده هم نیست و باید در ابعاد بسیار کوچکتری به آن نگاه کرد و با مقیاس مثلا خانه آن را سنجید . رمز پیروزی ملتها در این وابستگی و ارزش افزوده ای است که به واسطه این وابستگی کسب می نمایند . تمام حرف دنیای امروز در این است که شما چه ارزش افزوده ای می توانید به ما بدهید . برای این ارزش افزوده نه در سطح کشورها  ، بلکه در سطح جهانی خریدار وجود دارد . بنظر من  این  شاه کلیدی است که همه قفلها توسط آن باز خواهد شد و همه کارشناسان موظفند به دنبال این شاه کلید باشند . قبلا هم در مورد تولید گوشی تلفن همراه نوشتم و نوشتم که این کار شدنی نیست . اما متاسفانه باز هم بعد یکدوره سعی خطا برای کسانی هزینه شد که دو روز دیگر حرفشان با این همه هزینه ای که برای آنها شده ، صنار ارزش نخواهد داشت و این کار حاصل کسانی است که نمی خواهند دنیای امروز را بشناسند و با قواعد آن کار نمایند . بهر حال قرار است تعرفه گوشی تلفن همراه از 60 درصد به 15 درصد برسد چرا که قاچاقچیان نگذاشتند چیزی به دولت برسد . البته یکی دو کارخانه هم راه انداختند و این کارخانه ها بدلیل اینکه می خواهند  تا ابد یک مدل تولید کنند و به قیمت گران هم بفروشند حتما بصورت دمل در آینده نزدیک درخواهند آمد . نکته جالب دیگر هم این بود که شرکت مخابرت با این همه اهن و تلپ نمی توانست کد ریجستری به همه گوشی ها بدهد . خدا آخر و عاقبت ما را با این کارنشناسان ختم بخیر نماید آمین آمین آمین ............

 

/ 0 نظر / 5 بازدید