حافظه سازمانی دانش سازمانی

مـــــارک آکرمن از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: فناوری اطلاعات سازمانها را قادر ساخته تا کوهی از اطلاعات را تولید و نگهداری کنند. بسیاری از سازمانها از عرضه بیش از حـــد اطلاعات رنج می برند. یا اینکه می داننــــد اطلاعات موردنظر را دارند اما نمی توانند آنها را پیدا کنند. ایجاد و بهبود حافظه سازمانی، یکی از شیوه های مدیریت منابع فکری و فرهیخته است. سازمانها بایستی راجع به تلاشهای گذشته و شرایط محیطی خود دانشی را در حافظه نگهداری کنند. وقتی سازمان مطلبی را می آموزد، از آن پس بایستی نتیجه آن مطلب دردسترس باشد.ثبت و ضبط مطالب به صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه سازمانی است

اقای آکرمن به خوب نکته ای اشاره کرده اند .و برای استفاده از حافظه سازمانی میتوانیم از فناوری اطلاعات به دو شکل زیر استفاده نمائیم

1.  از طریق بازیابی دانش ثبت و ضبط شده.

2. از طریق در دسترس قرار دادن افراد با دانش در سازمان

 

 کسانی که نمی توانند گذشته را به یاد آورند محکوم به تکرار آن هستند. جورج سانتایانا

نکته ای که ذهن من را مشغول داشته این است که راه کار های عملی این کار چیست و چگونه می توان این کار را پیاده کرد خوب ذکر تئوری ها و نظریات هم مهم است که اگر نکته قابل تامل دیگری اگر بدست آوردم حتما به آن میپردازم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید