راز جاودانگی يا شبيه سازی انسان

آیا بشر قاد راست تا پایان دنیا زنده بماند . آیا بشر قدر است از روی خود کپی سازی نماید . و آیا این کپی ها دقیقا مشابه او می باشند . یا اساسا فرد کپی سازی شده دقیقا می تواند مشابه قبلی باشد . عجب دنیایی و عجب سئوالاتی و ببینیم پاسخی برای آن وجود دارد یا نه . و اما جواب :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مدتى كوتاه پس از اعلام دانشمندان بريتانيايى در مورد كلون سازى (شبيه سازى) موفق گوسفند، روزنامه گاردين مقاله اى را درباره مردى به چاپ رساند كه فكر مى كرد شبيه سازى راهى را براى ناميرايى و جاودانگى فراهم مى كند. اين مقاله توصيف مشروحى در مورد چگونگى دستيابى به ناميرايى را دربرندارد، اما ايده اصلى آن اين است كه از آنجايى كه در شبيه سازى مشخصات ژنتيكى يك فرد معين براى ساختن فرد ديگرى با تركيب ژنتيكى مشابه به كار مى رود، فرد جديد نسخه دقيق فرد اصلى خواهد بود. يك كپى دقيق به همان خوبى اصل است. بنابراين پيشنهاد اين است كه ما مى توانيم با شبيه سازى مردگان را دوباره به زندگى بازگردانيم. تنها چيزى كه نياز داريم چند سلول است كه درست قبل از مرگ از بدن برداشته مى شود، و ما مى توانيم با استفاده از آنها شخصى با تركيب ژنتيكى مشابه توليد كنيم و بنابراين به نحوى اشخاص مرده را بازآفرينى كنيم. به اين ترتيب اگر من بتوانم خودم را شبيه سازى كنم مى توانم مطمئن شوم كه پس از مرگم شخصى وجود خواهد داشت كه همان تركيب ژنتيكى من را خواهد داشت كه كپى دقيق من خواهد بود. داشتن يك كپى دقيق از خود همانند تجديد حيات پيدا كردن است كه اگر تداوم پيدا كند، به من ناميرايى خواهد بخشيد.
راه ديگر براى رسيدن به جاودانگى به وسيله شبيه سازى كه ترسناك به نظر مى آيد، استفاده از كلون ها به عنوان منبعى براى اعضاى يدكى بدن است. درست قبل از آنكه چشمان من بى فروغ گردند و قلب من به تته پته بيفتد، من مى گذارم كه كلونم ساخته شود. وقتى كه اين كلون براى مثال هفده ساله است، چشم ها و قلب او را به خودم پيوند مى زنم. اين پيوند احتمالاً موفقيت آميز خواهد بود چرا كه احتمال پس زدن اعضاى پيوندى به دليل همسانى ژنتيكى آنها با چشم ها و قلب من، ضعيف تر است. به همين ترتيب، اگر من چندين كلون داشته باشم، براى هر بخش از بدنم كه فرسوده و ازكارافتاده مى شود، قطعه اى يدكى ذخيره خواهم داشت. در اين صورت مى توانم براى هميشه زنده بمانم. (ممكن است بتوانيم با نوعى ديگر از شبيه سازى كه در آن بخش هايى از بدن به شكل ارگان هاى يدكى در محفظه هاى مخصوص كشت مى شوند، قطعات يدكى بدن را فراهم كنيم. اين روش بر قطعه قطعه كردن بدن يك پسر هفده ساله براى استفاده از اعضايش ترجيح دارد.)

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید