بهره وری کارگران یدی 1

گام اول : ببینیم در کجا قرار داریم .

تنها کمی بیش از یکصد سال قبل بود ، که شخص تحصیلکرده ای ، برای اولین بار در عمل ، به کار « یدی » و کارگر یدی نظر انداخت ، و هر دو را مورد مطالعه قرار داد . شعرای بزرگ نظیر « هزیود » یونانی ( قرن هشتم پیش از میلاد ) و « ویرژیل » رمی ( در پایان قرن اول قبل از میلاد) درباره کار کشاورزان ، ترانه هایی سروده اند . اشعار آنها هنوز هم جزو بهترین و لطیفترین اشعار همه زبانها به حساب می آید . اما نه کارهایی که در توصیفات شاعرانه آمده ، و نه کشاورزان مورد نظر اشعار شعرا ، هیچیک ، کوچکترین شباهتی با واقعیات ندارند ، و منظور شعرا هم این نبوده که چنین شباهتهایی وجود داشته باشد . نه ویرژیل  و نه هزیود ، هیچیک ، هرگز نه داسی در دست گرفته بودند ، نه گوسفندی را شبانی کرده بودند ، و یا نه به کسی که این کارها را کرده بود ، نظری انداخته بودند . و وقتی هم « کارل مارکس » ( 1883 1818 ) هزار و نهصد سال بعد ، درباره کار یدی و کارگران یدی مطلب نوشت ، او نیز نگاهی به هیچیک از این دو نیانداخت ، و حتی ماشین و دستگاهی را هم لمس نکرد . اولین کسی که هر دوی این کارها را انجام داد ، یعنی هم به عنوان کارگر یدی ، کارکرد ، و هم بعدها کارهای یدی را مورد مطالعه قرار داد ، « فردریک وینسلوتیلور » ( 1915-1856 ) بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید