پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

هدف: شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد.

نحوه تکمیل: برای هر عبارت در سیاهه ذیل با توجه به مقیاس داده شده، بهترین پاسخی که با سطح توافق یا عدم موافقت شما با عبارت مطابقت دارد را انتخاب کنید.

لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
مقیاسها:
1 = کاملا موافقم
2 = تا اندازه ای موافقم
3 = موافقم
4 = مخالفم
5 = کاملا مخالفم

عبارات

مقیاس

1. انتقاد را مورد ارزیابی قرار می دهم تا مشخص کنم چگونه آن می تواند برایم مفید باشد.

1   2   3   4   5

2. وقتی در حال حل مساله ای هستم، تلاش می کنم مفاهیم و روشهای جدیدی را به کار ببرم.

1   2   3   4   5

3. من می توانم ابزار و وسایل و همچنین اهمیت آنچه که در حال انجام آن هستم را تغییر دهم.

1   2   3   4   5

4. من مجذوب مسائلی هستم که خارج از حوزه تخصصی ام قرار دارد.

1   2   3   4   5

5. من همیشه در برابر مسائل حداکثر کوشش را مبذول می دارم، حتی اگر آن مسئله جزیی غیر قابل حل باشد.

1   2   3   4   5

6. من دوره های زمانی بدون وقفه را برای حل مسائل تعیین می کنم.

1   2   3   4   5

7. این برای من ایجاد مشکل نمی کند که از ایده هایم انتقاد شود.

1   2   3   4   5

8. در گذشته ریسک های محاسبه شده ای را به کار می بردم و باید دوباره چنین کاری را انجام دهم.

1   2   3   4   5

9. من به راحتی به خیال پردازی و تخیل سازی می پردازم.

1   2   3   4   5

10. من می دانم که چگونه مشاهداتم را سازماندهی و ساده سازی کنم.

1   2   3   4   5

11. گهگاهی تلاش می کنم به مسائل جواب غیر عملی بدهم، به این امید که نهایتا آن جواب غیر عملی به صورت جوابی قابل استفاده و عملی در خواهد آمد.

1   2   3   4   5

12. من می توانم به طور مستمر از محدوده مسائل خصوصی ام محافظت کنم.

1   2   3   4   5

13. من احساس می کنم که با همکارانم راحت هستم، حتی وقتی که ایده ها و برنامه هایمان با انتقاد و مخالفت عمومی همراه باشد.

1   2   3   4   5

14. مکررا نقطه مقابل عقاید خود را مرور می کنم تا یاد بگیرم چه مخالفتی در مورد ایده ام به عمل خواهد آمد.

1   2   3   4   5

15. من سمبل ها و نشانه ها را به ایده های واقعی و گامهای عملی مبدل می کنم.

1   2   3   4   5

16. من راجع به ایده های متعددی کاوش می کنم، چرا که من از داشتن شقوق امکان پذیر متعدد برای حل مسئله لذت می برم.

1   2   3   4   5

17. در مرحله شکلگیری ایده یک پروژه، من از قضاوت انتقادی خودداری می کنم.

1   2   3   4   5

18. من یک محدودیت وضع می کنم، خواه قابل قبول یا غیر قابل قبول باشد.

1   2   3   4   5

19. من باید یک ایده، برنامه یا طرح را تعدیل کنم، حتی اگر انجام آن با مخالفت همراه باشد.

1   2   3   4   5

20. من از بیان ایده هایم احساس راحتی می کنم، حتی اگر ایده هایم طرفداران کمی داشته باشد.

1   2   3   4   5

21. من از مشارکت در فعالیتهای غیر کلامی، بصری و سمبلیک لذت می برم.

1   2   3   4   5

22. من از یافتن راه حل برای یک مسئله احساس هیجان و چالش می کنم.

1   2   3   4   5

23. من پرونده ای را برای نگه داری ایده های رد شده اختصاص می دهم.

1   2   3   4   5

24. من تقاضای قابل قبول برای فراهم نمودن تسهیلات و وسایل فیزیکی مناسب را ارائه می کنم.

1   2   3   4   5

25. اگر مدیریت در جلوی جمع برنامه ام را رد کند، احساس ضربه شخصیتی یا موقعیتی نخواهم کرد.

1   2   3   4   5

26. من مکررا خط مشی ها، ارزشها، اهداف و ایده های سازمان را مورد سوال قرار می دهم.

1   2   3   4   5

27. من به طور ماهرانه مهارتهای بصری و سمبلیک خود را آزمایش می کنم تا آنها را تقویت کنم.

1   2  3   4   5

28. من می توام زمانی که تفکرم غیر منطقی نیز به نظر می رسد آنرا قبول کنم.

1   2   3   4   5

29. من به ندرت ایده های مبهم را که مستقیما با مشکل مرتبط نیستند را رد می کنم.

1   2   3   4   5

30. من بین آشفتگی های فیزیکی مهم و جزیی تمایز قائل می شوم.

1   2   3   4   5

31. من از متزلزل ساختن ایده های با ارزش، اگر هماهنگی درونی تیم را تهدید کند، ناخرسند می شوم.

1   2   3   4   5

32. من از بیان یک فکر بکر و بی سابقه حتی اگر شانسی برای پذیرش آن وجود نداشته باشد، خرسند می شوم.

1   2   3   4   5

33. من می توانم تشخیص دهم که چه زمانی علائم سمبلیک و بصری برایم بهتر کار می کنند.

1   2   3   4   5

34. من تلاش می کنم هیجان انگیز بودن مسئله را غیرقابل توجه جلوه دهم.

1   2   3   4   5

35. من آگاهانه می کوشم از شیوه جدید برای وظائف تکراری استفاده کنم.

1   2   3   4   5

36. در گذشته زمانی را برای ترک یک محیط نامطلوب و زمانی را برای ماندن و تغییر محیط تعیین کرده بودم.

1   2   3   4   5

/ 0 نظر / 14 بازدید