مدیران خوب در سه موقعیت شخصا اقدام کرده و دست به کار می شوند :

زمانی که شخصی نسبت به تعهدات و مسئولیت های خود بی اعتناعی می کند

زمانی که مسایل مهم کارکنان بوجود می آید ، خصوصا درگیری کارکنان

زمانیکه بحران در کار بوجود می آید

/ 0 نظر / 5 بازدید