نه عادت مفيد براي رسيدن به نتايج بهتر

1-     ياد داشت برداري كنيد

2-     به زمان به اندازه پول بها دهيد و اين اصل پاركر را هميشه مد نظر داشته باشيد كه " هر كس كاري را كه دوست دارد مي كند ، نه آن كاري را كه بايد انجام شود . "

3-     در مديريت بر افراد خود ، ابتكار به خرج دهيد

4-     تصميمات سريع و به موقع بگيريد

5-     شجاعانه به اشتباه هاي خود اذعان كنيد

6-     جرات و جسارت به خرج دهيد و جستجوگر باشيد

7-     ذهن خود را تا نه در صد براي گرفتن ايده هاي جديد خالي بگذاريد

8-     نگرش مثبت داشته باشيد

در حفظ سلامتي خود بكوشيد

/ 0 نظر / 4 بازدید