کانبان

کانبان یک اصطلاح ژاپنی به معنای ؛ ثبت دیداری ؛ است . که برای انتقال مکانیزم - بیرون کشیدن مواد از میان تمامی فرآیندهای تولید بر اساس تولید واحد های پایان یافته و تقاضای مشتری استوار است . انجام ممیزی فرایند تولید با استفاده از کارتهای کانبان و یا کانتینر ها ( بسته های تولید ) میزان خطا را در تعادل موجودی کم می کند و موجودی مواد خام را در تمامی مراحل تولید کاهش می دهد . کانبان زمانی بدرستی کار میکند که چرخه زمانی تامین مواد از طرف تامین کننده کوتاه باشد . به عبارتی - تولید کننده بتواند در بازه های زمانی کوتاه و البته درست در مورد تقاضا - مواد اولیه را برای هر قسمت از خط تولید تامین کند .

منبع : سیستم های مدیریت کیفیت

/ 0 نظر / 5 بازدید