من چگونه بیاموزم 2 بتهون الفرد اسلون

« بتهوون » تعداد زیادی  سیاه مشق از خود به جای گذاشت . با اینحال خود او گفته بود که زمانی کـه آهنگهای خـود را می نوشته ، هرگز نگاهی به سیاه مشقهای خود نمی کرده است . می گویند وقتی که از او پرسیده شده بود که ، « پس چرا سیاه مشق ها را نگه می دارد ؟ » پاسخ داده بود که ، « اگر بلافاصله آن را ننویسم ، فورا ً فراموش می کنم . ولی اگر آن را در چرکنویس وارد کنیم ، هرگز فراموشش نمی کنیم ، هر چند ممکن است هیچگاه مجبور نشوم که مجدداً به آن رجوع کنم »

« آلفرداسلون » مردی که جنرال موتورز را به بزرگترین شرکت جهان ، و آن را برای مدت شصت سال به موفق ترین شرکت تولیدی صنعتی جهان بدل کرد اغلب کارهای مدیریتی خود را در جلسات کوچک ولی سرزنده و با روحیه ، رهبری می کرد . اسلون ، به محض اینکـه جلسه پـایان می یافت ، به دفتر خود می رفت ، چندین ساعت را صرف نوشتن نامه ای به یکی از شرکت کنندگان در جلسه می کرد ، و در آن سوالات کلیدی مطرح شده در جلسه ، مطالب عنوان شده ، تصمیمات اتخاذ شده ، و مشکلات کشف شده ، ولی حل نشده را عنوان مینمود . زمانی که اسلون به خاطر نوشتن این نامه ها ، مورد تمجید قرار می گرفت ، جواب می داده ، که « اگر بلافاصله ، پس از جلسه ننشینم ، و دقیقا ً فکر نکنم که جلسه ، واقعاً به چه منظوری تشکیل شده ، و بعد آنها را مکتوب نکنم ، ظرف بیست و چهار ساعت ، همه چیز را فراموش خواهم کرد ؛ دقیقا ً به همین خاطر هم هست که این نامه را می نویسم . »

/ 0 نظر / 8 بازدید