بهره يا خارج قسمت آگاهي INTELLIGENCE QUOTIENT

آگاهي و اطلاعات ، امروزه ، به شكل جديدي از دارايي تبديل شده است . و آگاهي و اطلاعات متمركز ، يعني توانايي كسب و استفاده از دانايي و دانش فني ، نيز به منبع جديدي از ثروت بدل شده است . سنگاپور كه خود را سرزمين هوشمند مي نامد ، به اين جمع بندي رسيده است كه منبع سنتي و رايج ثروت ، و " مزيت هاي نسبي " ( يعني زمين ، مواد خام ، پول ، و تكنولوژي ) را در هر زماني ميتوان تهيه كرد ، مشروط بر اينكه افراد با اطلاع و آگاهي وجود داشته باشد كه با داشتن دانش فني از اين منابع استفاده كند . سنگاپور ، به همراه هنگ كنگ ، كليه فعالتهاي صنعتي خود را به جاهاي كم هزينه اي مثل سوماترا – در اندونزي – فيليپين و گوانگ دونگ – در چين – منتقل كرده اند ، ولي كنترل هاي مديريتي ، طراحي ، و توزيع يعني "  بهره خارج قسمت آگاهي " را كماكان در اختيار خود نگه داشته اند . هر چيزي كه در سنگاپور و هنگ كنگ تحقق پيدا كند ، قطعا در هر جاي ديگر نيز قابل تحقق و پياده شدن خواهد بود . پس منبع جديد ثروت در جوامع كنوني ما " خارج قسمت آگاهي " است . و اطلاعات و آگاهي هم شكل جديدي از دارائي است . متاسفانه اطلاعات و آگاهي همچون ديگر اشكال دارايي رفتار نمي كند ، و لذا است كه تناقض و تضاد واقع مي شود . براي مثال غير ممكن است كه بتوان آگاهي و اطلاعات را از طريق دستور و تصويبنامه به خورد مردم داد ، يا بين آنان توزيع كرد ، يا اينگونه نيست كه انتقال آگاهي و اطلاعات به فرزندان را { مثل ديگر ماترك } به روز فوت واگذار كرد .

/ 2 نظر / 6 بازدید
پروين

سلام خوشحال می شم با هم تبادل لينک کنيم

اکبر

managements.persianblog.ir در صورت تمایل مارا لینک نمایید این وبلاگمدیریتی است