تاریخچه بهره وری:

قبل از بیان تعریف و مفهوم بهره وری لازم است ابتدا به تاریخچه کوتاهی از بهره وری اشاره داشته باشم.

واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی کلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. اولین بار این واژه در مقاله ای از کس نی (QUESNAY) در سال 1766 در حدود 240 سال پیش بکار برده شد و 70 سال بعد از آن در سال 1833 میلادی فردی بنام لیتره (LITTRE) بهره وری را قدرت تولید تعریف کرد ولی در اوائل قرن بیستم از این کلمه تعریف مناسب تری ارائه شد که رابطه ستاده با تمامی داده هایی که جهت تولید آن ستاده، بکار رفته است.

=

(  حجم ستاده                          حجم ستاده       )[1]

 نفر+ ساعت کار                 مقادیر نیروی کار

 


[1] بهره وری- ضمیمه نشریه صنعت سنگین.

/ 0 نظر / 23 بازدید