مدیریت بر مبنای مدیریت TOC

TOC این توانایی را دارد که در جنبه های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد ، حتی از TOC می توان در زندگی روزمره نیز سود جست . بدون شک محدودیتهای بسیاری هستند که ما در زندگی با آنها مواجهیم ، محدودیتهایی که ما را از اهدافمان دور می کنند ، اینکه ما چطور بتوانیم بر این محدودیتها مدیریت کنیم قبل از اینکه آنها ما را مدیریت کنند ، بسیار مهم است و می تواند راز موفقیت یک شخص باشد . اگر به کتب مختلفی که به شما برای موفقیت توصیه می کنند عمیق تر نگاه کنید خواهید دید اکثر آنها برای از بین بردن محدودیتهای شما ، به شما راهکار نشان می دهند .

فرض کنید شما در شرکتی مشغول بکار هستید که سه نفر دیگر در رده شغلی شما مشغول بکار هستند ، رئیس بالاتر شما ارتقاء شغلی پیدا کرده و مدیر واحد میشود و قرار است از بین شما سه نفر یکی بعنوان رئیس جدید انتخاب شود ، شما تقریبا مطمئن هستید که رئیس آینده شما هستید اما با تعجب می شنوید که یکی دیگر از شماها بعنوان رئیس جدید انتخاب شد . از تعجب خشکتان می زند ، وقتی با مدیریت صحبت  می کنید و می خواهید از حقتان دفاع کنید با کمال تعجب میشنوید که مدیر از ضعفهای شما سخن می راند ، وقتی خوب و عمیق تر فکر کنید می بینید این ضعفها ،‌ همان محدودیت های شماست و بزرگترین ضعف شما محدودیت اصلی شماست .

بنابراین باید شروع کنید به مدیریت محدودیت خود تا بتوانید در آینده پیشرفت قابل ملاحظه ای نمائید .

/ 0 نظر / 4 بازدید