مدل پویا مدیریت استراتژیک

مطالعات نشان می دهد که در غرب، مدیر عامل فلان شرکت و مدیر دانشگاه ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و با همدیگر تبادل اطلاعات می کنند و تعامل دارند و این به صورت یک مدل پویا درآمده است. اما در کشور ما متاسفانه این مدل پویا نیست و دانشگاه برای خودش کار می کند و ما در صنعت کار خودمان را می کنیم.
ما یک نگاه سوم لازم داریم، جایی که ارتباط را برقرار کند. اگر نگاه سوم مسایل را برای ما تجزیه و تحلیل کند، کمک بزرگی است. ما در صحنه دنیا با چند مشاور کار می‌کنیم وحق اشتراک آنها هم بسیار ارزان است. آنها هرنوع اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند. این یک مدل است و کار آنها نیز همواره در دسترس است.
حال دانشگاهها و مشاورین هم باید تولید کنند و تولیدات خود را به ما معرفی کنند. همان طور که ما برای محصول خودمان بازاریابی می کنیم، دانشگاه هم باید محصولش را تبلیغ کند. بنده الان وقتی گزارشی به شرکت مشاور خارجی سفارش می دهم. ظرف مدت کوتاهی حتی کمتر از یک ماه گزارش در اختیار من قرار می گیرد. ضمناً چون دسترسی اش به اطلاعات زیاد است، سریع بازار را تجزیه و تحلیل می کند و گزارش را می دهد. من هم با تیم عملیاتی‌ام بحث و گفت وگو می کنم و تصمیم گرفته می شود. به نظر می آید که دانشگاهها هم به تحرک و نیز استراتژی احتیاج دارند. بنابراین، این حلقه را می شود محکم کرد و برای آن هم می توان مدل ساخت. یعنی اگر بتوانیم چند مدل خوب در دانشگاه و محیط آکادمیک و اجرایی نشان دهیم و نتیجه اش را هم تبلیغ کنیم، یک عده دیگر هم دنبال ما می آیند. همیشه این کار یک آغازگر می خواهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید