گوگل و واقعیت های موجود در آن

گوگل با تمام سازمان‌هایی که تا به امروز دیده‌ایم، متفاوت است. می‌توانیم این تفاوت را در نحوه تعامل اعضا با یکدیگر، در ساختار سازمانی، در سخت‌افزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سیستم‌عامل اختصاصی آن و حتی در نحوه استخدام پرسنل تازه مشاهده کرد.

برای این‌که کمی با این وجه تمایز و این تفاوت آشنا شوید، به‌عنوان یک پیشنهاد توصیه می‌کنم به سایت گوگل مراجعه کرده و راهنمایی‌های گوگل را برای ارجاع درخواست کار به گوگل مطالعه کنید. خودتان متوجه می‌شوید، این روش استخدام با روشی که باقی شرکت‌ها برای استخدام دارند، چقدر متفاوت است.

/ 0 نظر / 7 بازدید