ضرب المثل ژاپنی

یک ضرب المثل ژاپنی میگوید؛اگر مردی برای سه روز از انظار غایب باشد دوستانش باید بدقت به او نگاه کنندتا ببینند چه تغییراتی در او صورت گرفته است این گفته بدان معنی است که او می بایدظرف این سه روز تغییر کرده باشد و دوستانش باید آن چنان دقیق باشند که این تغییراترا تشخیص دهند .

/ 0 نظر / 7 بازدید