آناني كه خواهان دگرگون سازي صنعت خود هستند ، چه بايد بكنند

براي تغيير در يك سيستم دو راه پيش رو داريم : از درون و از پايين به بالا اقدام كنيم ، يا از بيرون آمده و از بالا ، دست به دگرگون سازي بزنيم . اگر راه دوم را برگزينيد ، بايد همانند يك معدنچي راه و روش كار را بخوبي بدانيد . از ديد من ، راه بهتر ، كار از  درون سيستم و حركت از پايين به بالاست . اهسته و آرام جويدن آنچه داريم و ريز ريز آفريدن آنچه مي خواهيم تا جايي كه به وضع دلخواه برسيم . در آن مرحله مي توان وضع تازه را به گستردگي اعلام كرد .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید