بیان مسئله تحقیق

 سئوال و و یا سئولاتی که باعث شده ما بدنبال تحقیق مورد نظر باشیم و یا اینکه محقق موضوعی را که برای خود انتخاب کرده است برای اینکه موضوع را به صورتی منظم و بهتر مورد بررسی قرار دهد باید آن موضوع را به سوال یا سوالاتی تبدیل نماید و یا بشکافد

تحقیق ما درصدد پاسخگوئی به آن سوال یا سوالاتمی‎باشد و بعد محقق  مسئله مورد نظر را توصیف می‎نماید در تحقیق موضوع مورد مطالعه ما مسائل اجتماعی می‎باشد مسائل اجتماعی را می‎توان پدیده‎های اجتماعی دانست که از حالت نرمال خارج شده‎اند. و قابل ذکر است که در توصیف مساله باید به صورت یکرشته منطقی و گویا حرکت نمائیم و مسئله را از جنبه‎های مختلف مورد توصیف قرار دهیمو با اوردن آمار های دقیق و مناسب در جهت ارائه دللایل کافی در مورد مسئله بودن تحقیق مورد نظر باشیم

/ 0 نظر / 17 بازدید