اختراع کاربرد و پخش آن

تکنولوژی چيست : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     واژهتكنولوژي،درواقع،ازاوائلسال 1700 ميلاديابداعشد،وتنهادرظرفپنجاهسالهمهگيرگرديد. خودواژهتكنولوژيازگويائيلازمبرخورداراست،ومشتملبردوكلمه «تكني» - بهمعنايرمزورازمهارتهايصنعتگري- و «لوژي» - بهمعنيدانشسازمانيافته،سيستماتيك،وهدف‌منداست.

امامردمتصورديگريازتكنولوژيدارندوبرايآنها

      واژهتكنولوژيكارخانه‌هايفولاديسازيدودآلودوماشينهايبزرگپرسروصدا

/ 4 نظر / 5 بازدید
بتسا

با سلام و احترام فرا رسيدن نوروز ۸۶ را به شما و خانواده محترم تبريک عرض نموده و اميد بر آن که سال جديد سالی سرشار از موفقيت برای شما و خانواده محترم باشد. لطفا لینک سایت بتسا را از betsa.mihanblog به www.betsa.ir تغییر دهید. گروه مهندسی صنايع - بتسا www.betsa.ir

سينرژی

سلام سال نو مبارک با تقديم بهترين آرزوها برای شما و خانواده محترم هميشه شاد و پيروز باشيد

خاطرات يک مدير

یــا مــُقــلّب،قــلب مـــارا شـــاد کــن / یـــا مـــُدبّـــر خـــانــــه را آبـــاد کـــن یـــا مـــُحـــول ،اَحســــنُ الــّحالم نما / از بـــدیـــهــــا فـــارغُ الـــبـــالــم نـما سال نو مبارک